تاریخ دریافت خبر:
احتمالا تیتر این خبر برای شما هم عجیب و غریب به نظر می رسد ولی واقعیت دارد.

جام جم آنلاین: یک خاخام اسرائیلی، پیروانش را از نگاه کردن به اسکناس 50 شِکِلی منع کرده است.

دلیلی هم که این خاخام آورده این است که روی این اسکناس تصویر شاعری نقش بسته که با یک مسیحی ازدواج کرده است.

گفتنی است در اسکناس 50 شکلی تصویر شائول چرنیکوفسکی به چاپ رسیده است که نخستین چاپ ان مربوط به سال 2013 است.

ممنوعیت نگاه کردن به یک اسکناس در اسرائیل

   #ازدواج