تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 367
برنی سندرز پس از استعفای یک سناتور دموکرات به دلیل تعرض جنسی در توییتر نوشت: ما رئیس جمهوری داریم که خودش به تعرض جنسی به زنان اذعان کرده است. امیدوارم او هم به استعفا فکر کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ برنی سندرز پس از استعفای یک سناتور دموکرات به دلیل تعرض جنسی در توییتر نوشت: ما رئیس جمهوری داریم که خودش به تعرض جنسی به زنان اذعان کرده است. امیدوارم او هم به استعفا فکر کند.

   #توییتر