تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 418
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، گفته است که خاتمه دادن به بحران ها و منازعات کنونی در خاورمیانه مستلزم دخالت بیشتر، و نه کمتر، کشورهای غربی است.
به گزارش ایران خبر، وی یادآور شده است که تصمیم بریتانیا و آمریکا برای خودداری از مداخله در جنگ داخلی سوریه پس از مشخص شدن استفاده حکومت بشار اسد از اسلحه شیمیایی باعث نشد کشورهای غربی از عواقب آن جنگ در امان بمانند بلکه برعکس، باعث گسترش جنگ، ورود گروه های تندور به صحنه، گسترش تروریسم به سراسر جهان و ظهور "پدیده دردناک" پناهجویان سوری شد.

در تابستان سال ٢٠١٣ و پس از کاربرد اسلحه شیمیایی در سوریه، پارلمان بریتانیا علیه دخالت نظامی علیه حکومت آن کشور رای داد و کنگره آمریکا نیز با دخالت نظامی در سوریه مخالفت کرد.

به گفته برخی ناظران، ادامه حکومت بشار اسد و خشونت نیروهای دولتی علیه مخالفان و غیرنظامیان به ادامه جنگ و بروز شرایطی منجر شد که گروه هایی مانند داعش توانستند بر اوضاع مسلط شوند.

بوریس جانسون گفته است که بازسازی سوریه نیازمند کمک مالی غرب و این نیز محتاج برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل است.

   #سوریه #حکومت #بریتانیا #بشار اسد #خاورمیانه #تروریسم #سازمان ملل #داعش #انتخابات