تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری میزان- بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی در آمریکا محبوبیت دونالد ترامپ همچنان روند نزولی خود را طی می کند و بسیاری از مردم آمریکا مخالفت خود با سیاست های وی را اعلام کرده اند.

   #دونالد ترامپ