تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 388
در حالی که بیش از ۷۵ روز از آغاز سال آبی جاری می گذرد، در ۷۵ روز ابتدایی سال آبی جاری در بخش هایی از استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان باران نباریده است.
pixel.gifبخشی از ایران که ۷۵ روز باران نباریده است

به گزارش ایران خبر، از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه سال 96) تا امروز بیش از 75 روز می گذرد. در بررسی آمارهای بارشی ارائه شده از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، هنوز در بخشی از پهنه ایران باران نباریده است.

در این منطقه بی بارش در 75 روز گذشته (ابتدای مهرماه 96 تا 15 آذر ماه سال جاری) بخش هایی از استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان دیده می شود.

   #خراسان #بلوچستان

محتوای خبر «بخشی از ایران که ۷۵ روز باران نباریده است» را در سایت «ایران خبر» ببینید