تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 155

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، گروه کلام و معارف پژوهشکده حج و زیارت وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، مجموعه «موسوعه رد شبهات» را به قلم جمعی از نویسندگان به رشته تحریر در آورده و مؤسسه فرهنگی هنری مشعر آن را منتشر کرده است.

این مجموعه با توجه به تغییر هجمه ها و شبهات دشمنان اسلام علیه مذهب اهل بیت علیهم السلام در سال های اخیر و با هدف انجام این وظیفه خطیر و دفاع از مذهب اهل بیت علیهم السلام تنظیم شده است و توجهی ویژه به مسأله «پاسخگویی به شبهات» دارد.

آثار مورد نظر شامل عنوان کتاب های توحید، قرآن، اهل بیت (1)، امام علی (1)، امام علی (2)، مهدویت، شیعه (1) و شیعه (2) می شود که سرویس کتاب و نشر خبرگزاری رسا براساس وظیفه خود در معرفی آثار منتشر شده حوزوی، هر یک از این عنوان ها را بررسی کرده است.

اثبات حیات امام مهدی عجل الله تعالی، حکم به غیر قرآن «سیره حکومتی امام مهدی»، بررسی و مفهوم شناسی حدیث «من مات ولم یعرف ...» و تناسخ و رجعت عنوان موضوع های ششمین جلد مجموعه موسوعه رد شبهات با عنوان «مهدویت» است.

محمدظاهر نصیری در مقاله ای از این اثر به اثبات حیات امام مهدی عجل الله تعالی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که شبهات شیخ وهابیت درباره ولادت و غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه کاملا نادرست بوده و مبتنی بر هیچ واقعیت تاریخی و علمی نیست.

وی بیان می کند که تولد حضرت مهدی علیه السلام از مسلمات تاریخ بوده و بسیاری از مورخان و دانشمندان اهل سنت نیز بر آن گواهی داده اند که نادیده گرفتن گواهی این جمع بزرگ، با استناد به سخن های ناگفته طبری و ابن قانع اموی، جز لجاجت و دشمنی با حقیقت نمی تواند باشد.

این پژوهشگر حوزوی بی ثمر خواندن وجود حجت غایب با این بهانه که اعتقاد به امام غایب اعتقاد به معدوم و مفقود است و هیچ مصلحتی بر وجود معدوم مترتب نیست را نیز با واقعیت لغت شناسی و معارف و باورهای دینی مسلمانان سازگار ندانسته و تأکید می کند که از نظر لغت، مفهوم واژه «غیبت» هیچ گاه به معنای فقدان و عدم نبوده و نیست؛ بلکه به معنای پنهان و مستور بودن آمده است.

وی از نظر فرهنگ قرآن و معارف دین سخن ابن تیمیه را توجیه پذیر ندانسته بلکه لازمه سخن او را انکار تمام عالم غیب دانسته است؛ زیرا اگر هر غایبی مساوی با معدوم باشد، نتیجه اش این خواهد شد که تمام عالم غیب که قرآن و روایات بر آن تصریح دارند معدوم باشد و این یعنی انکار وجود خدا، فرشتگان، قبر و قیامت که هیچ مسلمانانی نمی تواند به آن ملتزم گردد.

جواد جعفری از دیگر نویسندگان این اثر نیز در مقاله ای حکم به غیر قرآن «سیره حکومتی امام مهدی» را بررسی کرده و در پایان نتیجه گرفته است که «قضاوت داوودی» که روایات شیعه از آن بسیار سخن گفته اند، اصطلاحی خاص با بار معنایی خاص است.

این اصطلاح درباره داوود علیه السلام بیان شده که بدون رجوع به شاهد و یمین، براساس علم خدایی، طبق واقع داوری می کرد. این امر اشاره به جواز و صحت حکم به علم قاضی دارد که دانشمندان اهل تسنن نیز پذیرفته اند و هرگز به معنای حکم به آیین یهود نیست.

وی تأکید می کند که این حکم طبق کتاب های آسمانی، نه اندیشه ای برآمده از روایات شیعه، بلکه حقیقتی قرآنی است. مفهوم صحیح حکم بر اساس تورات و انجیل و زبور، یعنی از آنجا که با نزول قرآن هیچ کتاب آسمانی دیگری حجیت و اعتبار ندارد و تنها سیرت و سنت پیامبر گرامی اسلام حجت و شایسته پیروی است، بنابراین کتاب های آسمانی از آن جهت می توانند معیار عمل باشند که به آمدن پیامبر اسلام بشارت می دهند و بر حجیت و اعتبار آیین او دلالت می کنند.

جعفری در مجموع شبهاتی را که به خاطر این روایات به مذهب اهل بیت علیهم السلام وارد کرده اند سخنانی واهی دانسته و تصریح می کند که اگر نگوییم این سخنان از سر غرض ورزی است، قطعاً در اثر توجه نداشتن دقیق به منابع شیعه و حتی به منابع اهل سنت ایراد شده است.

در این اثر بررسی و مفهوم شناسی حدیث «من مات ولم یعرف ...» را محمدعارف کاشفی به عهده دارد که در ضرورت و اهمیت بحث چنین آورده است: لزوم امام و پیشوا برای همه جوامع، امری عقلایی، وجدانی و خدشه ناپذیر است. بنابراین همه پیامبران برای دوره پس از حیات خود، ولی و جانشین داشته اند.

وی پس از بررسی و طرح دیدگاه های مختلف در مقاله خود به این نتیجه رسیده است که حدیث شریف «من مات ولم یعرف ...» از نظر سند، اگر نگوییم تواتر لفظی، به حد تواتر معنوی رسیده است؛ زیرا نقل همه فرق (اهل تسنن، اهل تشیع و زیدیه) جای هیچ تردیدی در صحت صدور آن از رسول اکرم صلی الله علیه و آله باقی نمی گذارد؛ شبهات پیرامون آن نیز وارد نیست.

این پژوهشگر حوزوی در بخش دیگری از مقاله خود معرفت امام و اطاعت از او را واجب دانسته و با بیان این که هیچ زمانی خالی از حجت خدا نیست، در بیان اوصاف امام می نویسد: امام معصوم مصون از هر لغزشی بوده، مرجعیت علمی منحصر به فرد داشته از فضایل و صفات ویژه ای برخوردار است.

وی مصداق منحصربه فرد امام را در این حدیث، امامان دوازده گانه از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله عنوان کرده و در مطلبی آورده که بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، این ردا تا برپایی قیامت بر قامت نورانی حجت بن الحسن العسکری پوشانده شده است.

موضوع تناسخ و رجعت را نیز رحمت الله ضیایی بررسی کرده و در تبیین موضوع به تحلیل چگونگی رجعت، دلایل رجعت، رجعت و تناسخ و پاسخ به شبهات مطرح شده در این زمینه پرداخته و دلایل بطلان تناسخ را از دیدگاه علمای شیعه مطرح کرده است.

وی با اشاره به این که شیعه با تکیه بر دو اصل اساسی اسلام، یعنی قرآن و آموزه های اهل بیت علیهم السلام از همان سده های نخستین، آموزه تناسخ را با دلایل متقن عقلی و نقل با شدت تمام رد کرده است، ثابت می کند که «رجعت» ریشه در قرآن و روایات دارد و با هیچ یک از اصول بنیادین اسلام در تعارض نیست.

این پژوهشگر عرصه دین معتقدان به «تناسخ» را منکر رستاخیز و از دیدگاه علما و دانشمندان شیعه کافر و خارج از دین دانسته و تفاوت های اساسی نه گانه «رجعت» و «تناسخ» را بیان و ادعای احمد امین و برخی نویسندگان وهابی را در این باره رد کرده است.

وی در پژوهش خود ثابت کرده است که این گونه شبهات، غیرعلمی و براساس وهمیات و خیالات دشمنان شیعه و برای اغراض خاصی ترویج می شود و شاهد این مدعا را نیز دلایلی فاقد ارزش علمی دانسته که نویسنده وهابی برای اثبات ادعایش بیان کرده است.

گفتنی است، مؤسسه فرهنگی هنری مشعر، ششمین جلد موسوعه رد شبهات را با موضوع مهدویت در قطع رقعی و ۱۳۴ صفحه به کوشش گروه کلام و معارف پژوهشکده حج و زیارت وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت منتشر کرده است./۹۲۰/ ن ۶۰۲/ش

   #قرآن #مقاله #زیارت #امام علی #پژوهش #داوری #شهادت #امام حسن عسکری