تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 139
برترین ها: از این مدل های دستمال سفره برای تزئین میز غذا استفاده کنید. دستمال ها را به اشکال مختلف تا کنید و سلیقه تان را به رخ بقیه بکشید.
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
فیلم: 7 روش تا کردن دستمال سفره

  

محتوای خبر «فیلم: تا کردن دستمال سفره؛ ببین چه با سلیقه ام!» را در سایت «برترین ها» ببینید