تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 136
برترین ها: از این مدل های دستمال سفره برای تزئین میز غذا استفاده کنید. دستمال ها را به اشکال مختلف تا کنید و سلیقه تان را به رخ بقیه بکشید.
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.
فیلم: 7 روش تا کردن دستمال سفره