تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 391
به گزارش جنگ ها را به راه انداخته اند و در استمرار آن می کوشند و تجهیزات نظامی و ابزارهای مدرن جنگی را که امروزه می سازند ما نمی توانیم بسازیم.

آیت الله بهجت گفتند: به مقتضای «فوق کل ذی علم علیم»، بالاتر و برتر از هر دانایی، دانایی است؛ چرا ما ارتباط خود را با خداوند قطع کنیم؟ و چرا در اثر قطع ارتباط، کور باشیم و از حوادث آینده بی خبر باشیم؟

ایشان افزودند: آن ها می نشینند و برای آینده ما نقشه می کشند که چکار کنند تا بتوانند بهتر بر ممالک اسلامی مسلط باشند و منابع آن ها را به یغما ببرند و چه بسا با هم در این امر متحد شوند ولی ما در تفرقه به سر می بریم، و یا این که در هر حادثه ای که برای ما پیش می آورند، می اندیشیم؟ وضع ما طوری شده است که افراد بشر نمی توانند راحت در کنار هم زندگی کنند، مانند یک اطاقی که نمی شود با درندگان در آن زندگی نمود. با اینگونه افراد درنده خو و سلطه جو چه کنیم؟

   #نقشه #حوادث

محتوای خبر «آثار قطع ارتباط با خدا در زندگی انسان ها» را در سایت «افکارنيوز» ببینید