تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 768

عضو شورای شهر تهران در ارتباط با فضاهای بی دفاع شهری گفت: فضاهای بی.دفاع نیاز به کار کارشناسی و مطالعاتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دارد، اداره و توسعه شهر اگر مبتنی بر مطالعات جامع و پیوسته نباشد این چنین مشکلاتی ایجاد می شود که سبب رنج شهروندان محلی می شود.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، یکی از این تناقضات کنونی حیات شهری، بی سازمانی اجتماعی، ناهنجاری ها، احساس ترس و ناامنی شهروندان است، سطحی از ناامنی شهری ناشی از شرایط کالبدی مکانی و طراحی شهری است، برای مطالعه درباره ویژگی های فضاهای شهری و نقش آن در احساس امنیت شهروندان از نظریات گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، طراحی شهری استفاده شد که تعدادی بر تاثیر فضا و محیط بر رفتار تاکید کردند یعنی برخی مکان ها به لحاظ ساختار کالبدی فرصت بیشتری را برای وقوع جرم و ناامنی فراهم می کنند، روش پژوهش مبتنی بر پیمایش و ابزار پرسش نامه است، پرسش نامه پژوهش ابعاد امنیت را در چهار مولفه احساس امنیت مالی، روانی، جانی و ناموسی با ۲۸ گویه ساخته شده است که پس از اعتباریابی و برآوردذپایایی در ۲۷ نقطه شهر تهران در قالب فضاهای بی دفاع و فضاهای بادفاع اجرا شد. تعداد ۴۰۰ نفر از شهروندان تهرانی نمونه تحقیق را شامل می شوند که از پنج حوزه شهری شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران برگزیده شدند.

عوامل متعددی در وقوع و گسترش خشونت مؤثر هستند. یکی از این عوامل، فضاهای بی ­دفاع شهری یا جرم­ خیز است، فضاهای بی­ دفاع یا جرم­ خیز دارای ویژگی های بسیاری هستند که در دو دسته فیزیکی و اجتماعی قابل تفکیک بوده، سبب مستعد ­شدن فضاها برای وقوع خشونت می ­شوند. از دیدگاه طراحان شهری و معماران، ویژگی های فیزیکی و از دیدگاه نظریه­ پردازان جامعه­ شناسی و روان شناسی، ویژگی های اجتماعی بیشتر در مستعد کردن فضاها جهت وقوع خشونت نقش دارند.

زهرا دین محمدی، کارشناس اجتماعی از سرای محله نبی اکرم منطقه ۱۴ خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز در ارتباط با فضاهای بی دفاع شهری اظهار داشت: مدتی است که شهر تهران به دلیل تغییر سبک زندگی و آپارتمان نشینی، برخی از مکان های آن دچار آسیب های اجتماعی شده است که ما شاهد آن هستیم ، شهرداری پس از تخریب مکان مسکونی آن را به حال خود رها کرده و پس از مدتی آن مکان به پاتوق معتادان و مکان های فساد شهری بدل می شود.

زهرا نژاد بهرام، عضو شورای اسلامی شهر تهران در کفت وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز با اشاره به فضاهای بی دفاع شهری خاطرنشان کرد: در شهر تهران حدود ۵ هزار نقطه بی دفاع شهری شناسایی شده است که بر اساس توسعه بی برنامه ای که در برخی از بخش ها توسط شهرساز ان، مدیران شهری صورت گرفته است و با از بین بردن نقاط بی دفاع می توانیم ناهنجاری های اجتماعی در خصوص زنان را کاهش دهیم.

* ۵۰ درصد جمعیت شهر را زنان تشکیل می دهند / تاکید بر توجه ویژه به مطالبات و نیازهای بانوان

وی با بیان این که زنان ۵۰ درصد جمعیت شهر را تشکیل می دهند و توجه به زنان یکی از مطالبات و نیازهای اصلی است، گفت: بنابراین باید در قالب قوانین و دستورالعمل ها تغییر رویکرد جدی در این زمینه داشته باشیم تا نگاه گذشته به زن تغییر کند.

وی، با بیان این که باید اقدامات جدی و ضروری در راستای حمایت از زنان در شهر و بهبود فضای شهری انجام شود، گفت: یکی از مواضع مورد تاکید فضاهای بی دفاع و ناامن شهری است، چراکه بررسی ها نشان داده بسیاری از این فضاهای بی دفاع به دلیل عدم توجه یا بی دقتی از نظر سازه ای شکل گرفته که اگر در زمان ساخت دقت بیشتری می شد این فضاهای بی دفاع شکل نمی گرفتند و حالا باید کاری کنیم تا آثار سوء آنها کاهش یابد.

لیلا ارشد، یکی از فعالان حوزه شهری در گفت وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز بیان داشت: متاسفانه طی سال های اخیر جای نگاه کارشناسی و تخصصی در ارتباط با نهادهای مردم نهاد خالی بوده و می بینید یک مسوول در شهرداری تهران از سازمان ها و معاونت های مختلف به معاونت ها و سازمان هایی رفته که هیچ غرابت معنایی با یکدیگر ندارند.

وی با بیان این که متاسفانه در تهران زنان همواره مورد غفلت قرار گرفته اند، گفت: هنوز در تهران خانه کوچکی برای زنان در معرض آسیب که دچار مشکلات متعدد هستند وجود ندارد و متاسفانه هنوز نگاه اردوگاهی و بگیر و ببند با زنان و کودکان دارند.

* مدیران شهرری باید منسجم و دغدغه مند به موضوعات شهری نگاه کنند

محدثه پرپینچی، کارشناس اجتماعی سرای محله تیموری ذر گفت وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز در خصوص فضای بی دفاع شهری اظهار داشت: باید مدیران شهری به صورت منسجم و دغدغه مند به مسائل شهری نگاه کنند، این که بیایم به صورت مقطعی به موضوعات نگاه کنیم کاری درست نمی شود شهرداری باید قبل از آن که خانه ای را تخریب کند به بعد آن فکر کند نه این که خانه را خراب کند و بعد به دنبال راه حل بگردد ما شاهد هستیم در منطقه ۱۰ تهران در محدوده یادگار امام پس از تخریب خانه ها، جهت گسترش طرح یادگار این محل ها به صورت بندانه دار به فضای بی دفاع شهری تبدیل شده است.

محمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز ، در ارتباط با مناطق بی دفاع شهری اظهار داشت: یکی از مسائلی که در شهرسازی کلان شهرها مطرح است بحث فضاهای بی دفای شهری است، اساسا تجربیات جهانی و تجربیات کشور ما نشان می دهد هر منطقه و محدوده ای که از سکونت گاه خارج می شود، به تدریج به نقاط بی دفاع شهری تبدیل می شود، به عنوان مثال منطقه ۱۲ که از قدیمی ترین مناطق شهری و دارای بافت سنتی و تاریخی است، امروز محلاتی دارد به نام هرندی و شوش که به دلیل وجود نقاط بی دفاع شهری از مشکلات فراوانی از جمله آسیب اجتماعی و اعتیاد برخوردار است.

وی با بیان این که کیفیت زندگی از نکات بسیار مهم در انتخاب محل سکونت شهروندان است که باعث مهاجرت شهروندان می شود، گفت: در منطقه ۱۲ کیفیت زندگی برای شهروندان به دلیل مشاغل غیر هم سو سبب شده تا مردم محلی به سبب نارضایتی های موجود تغییر مکان دهند که به تنهایی عامل ایجاد و افزایش نقاط بی دفاع شهری می شود.

سالاری با اشاره به موارد بارز در ایجاد فضاهای بی دفاع شهری خاطرنشان کرد: منطقه ۶ تهران مصداق شب مردگی است به دلیل رونق اقتصادی شهروندان محلی خانه های خود را به اداره جات و مراکز خصوصی اجاره دادند، و شاهد آن هستیم که بعد از زمان اداری سکوت و مرگ اجتماعی خاصی در این منطقه پدیدار می شود.

وی با اشاره به این که زمانی که مردم محل سکونت خود را به هر دلیلی رها می کنند فضاهای بی دفاع شهری شکل می گیرد، گفت: فضای بی دفاع شهری تنها به دلیل ناپایداری بافت خانه ها نیست، بلکه در برخی مناطق شهری به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی شکل می گیرد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان این که مشکل فضاهای ناامن شهری را نمی توان با بخش نامه حل کرد، افزود: فضاهای بی دفاع نیاز به کار کارشناسی و مطالعاتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دارد، اداره و توسعه شهر اگر مبتنی بر مطالعات جامع و پیوسته نباشد این چنین مشکلاتی ایجاد می شود که باعث در رنج شهروندان محلی می گردد، مشکل امروز شهر در خصوص فضاهای ناامن شهری ناشی از آن است که در دوره های گذشته توجهی بر پیوست های مطالعاتی جامع و کامل، مبتنی بر مفاد اسناد فرادست مثل طرح تفصیلی نشده است.

انتهای پیام/*

   #شهر تهران #شهرداری #شورای شهر تهران #پژوهش #شوش #پایتخت #شهرداری تهران #آپارتمان #آسیب اجتماعی

محتوای خبر «شناسایی ۵۰۰۰ نقطه بی دفاع شهری در پایتخت / ضرورت مطالعه برای یافتن راه حل فضاهای بی دفاع شهری» را در سایت «تهران نیوز» ببینید