تاریخ دریافت خبر:

به MDF کار ماهر با سابقه کار در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۹۰۱

tel: 09013504323

   #مشهد #استخدام