تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 290
رکنا: 34 سال دارد، اما نه دندان درست و حسابی در دهان دارند و نه پوستش نشان می دهد در سن جوانی است. اعتیاد از او چیزی باقی نگذاشته است، گلایه اش از بی کسی است و این که کسی را نداشته تا برایش کاری کند و او را از منجلاب اعتیاد بیرون آورد.

جرمش خانه رویی است، این را خودش می گوید. اصطلاحی که در بین سارقان مد است و معنایش سرقت Stealing از خانه هاست.

چند وقت است که اعتیاد داری؟

خیلی، سال ها قبل، تقریبا از زمانی که خودم را شناختم. 11 سالم بود که معتاد Addicted شدم و هر چیزی که دستم می آمد مصرف می کردم.

چطوری معتاد شدی؟

داستانش طولانی است. پدر و مادرم که از هم جدا شدند، پدرم مرا به دست مادرم سپرد. من هم بچه بودم و در شیطنت های کودکی و به دلیل کمبود محبت پدر دست به سرقت زدم. یادم نیست چی دزدیدم، می دانم که چند روز کانون بودم و بعد از آزادی Freedom با صحنه ای تلخ و دردناک مواجه شدم. مادرم در نبودم ازدواج کرده بود و من بعد از آن ناپدری داشتم.

ناپدری ام آدم بدی نبود، حداقل با من کاری نداشت و مادرم هم برای آن که محبت مادرانه اش را نشان دهد برای من خانه مجردی گرفت. خانه مجردی گرفتن همانا و افتادن در دام خلاف همانا. خانه ام شده بود پاتوق هر چی خلافکار محل. به خودم که آمدم دیدم ای دل غافل معتاد شده ام آن هم معتادی که نمی تواند به هیچ وجه از مواد دست بکشد.

سعی نکردی ترک کنی؟

کسی را نداشتم که ترک کنم. ترک کردن، کمک می خواهد. من نه مادر داشتم و نه پدر، هیچ دلسوزی هم نداشتم. خودم بودم و کارتن خواب هایی که روزهایشان را به دله دزدی و شب هایشان را به خیابان خوابی می گذرانند.

خرج موادت را از کجا می آوردی؟

سرقت، کلا تخصص من در خانه رویی است و خلاف دیگری ندارم.

خانه رویی؟

بله با کارت در خانه ها را باز می کردم و سرقت ها را انجام می دادم.

سابقه داری؟

تا دلتان بخواهد. اشتباه نکنم هشت مورد، اما مواد برایم مخ نگذاشته شاید هم بیشتر.

چطور دستگیر شدی؟

خدا گیر شدم، در رابطه با یک ماجرایی بازداشت شدم. می خواستم از اتهام آن ماجرا در امان بمانم به خانه رویی هایم اعتراف کردم.

چند سرقت انجام دادی؟

این سری 14 تا. هر چی هم از سرقت ها گیرم آمد خرج مواد کردم.

تصمیم نداری ترک کنی؟

دلم می خواهد، اما برای من که تقریبا تمام عمرم را دله دزدی کردم و حرفه ای بلد نیستم کار سختی است، اما دلم می خواهد دور مواد را خط بکشم و برای خودم زندگی تشکیل دهم.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

   #ازدواج