تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 431
پلیس آمریکا

در حالی که شعار ظاهری دولت آمریکا در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی، حقوق بشر و آزادی بود، سفارت آمریکا سرکوب و استفاده از زور و بستن مطبوعات و محدود کردن دانشگاهیان را توصیه می کند.

سرویس تاریخ مشرق- در حالی که شعار ظاهری دولت آمریکا در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی، حقوق بشر و آزادی بود، سفارت آمریکا سرکوب و استفاده از زور و بستن مطبوعات و محدود کردن دانشگاهیان را توصیه می کند. در یکی از اسناد لانه جاسوسی آمریکا در اوج انقلاب اسلامی مشاهده می کنیم که سفارت آمریکا از وزارت خارجه این کشور می خواهد که بهترین روش برای استفاده از زور برای پایان دادن به اعتصابات و تظاهرات خیابانی و سرکوب دانشگاهیان و مطبوعات را برای آنها بررسی کند. در این سند آمده است:

«شما بهترین تجزیه و تحلیل خود را در مورد روشهای کوتاه مدت و دراز مدتی که در آنها با استفاده از زور اعتصابیون را به سر کارهاشان بازگردانده و تظاهرکنندگان را از خیابانها دور نگه می دارد برای ما بفرستید. می توان گفت در کنار چنین سیاستی دربند کشیدن ( کنترل) مطبوعات و دانشگاهها لازم است.»[۱]


[۱] اسناد لانه ی جاسوسی، کتاب اول، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، صفحه ۶۶۳.

   #مطبوعات #حقوق بشر #پژوهش #انقلاب اسلامی

محتوای خبر «مقام آمریکایی: استفاده از زور علیه ملت ایران لازم است» را در سایت «مشرق نیوز» ببینید