تاریخ دریافت خبر:
دولت بهار: در رده بندی برترین دروازه بان ها در سال ۲۰۱۷ مجله معتبر فرانس فوتبال مانوئل نویر بالاتر از بوفون و کورتوا در صدر این رده بندی قرار گرفت.