تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 501
حوادث رکنا: دو پسر نوجوان در دام کثیف یک زن یک زن جوان افتادند.
قاضی Judge بابایی و با حضور قاضی تولیت -مستشار – محاکمه شدند. «بهزاد» در این جلسه در برابر قضات بار دیگر مدعی شد از محتویات بسته خبر نداشته اما دیگر متهم پرونده با قبول اتهامش گفت: به خاطر بیکاری و بی پولی این کار را قبول کردم.
در پایان قضات وارد شور شدند تا درباره مجازات متهمان تصمیم گیری کنند.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

!

   #نقشه #حوادث