تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 132
خبرگزاری میزان- اگر مسلمانها متّحد باشند، وضع فلسطین آن چنان که امروز مشاهده می کنیم نخواهد بود؛ امروز وضع فلسطین، وضع سختی است؛ غزّه یک جور، ساحل غربی آن یک جور. ملّت فلسطین، امروز زیر فشار شدید روزانه است؛ می خواهند مسئله ی فلسطین را از اذهان دور کنند و به فراموشی بسپارند.