تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 137
خبرگزاری میزان- اگر مسلمانها متّحد باشند، وضع فلسطین آن چنان که امروز مشاهده می کنیم نخواهد بود؛ امروز وضع فلسطین، وضع سختی است؛ غزّه یک جور، ساحل غربی آن یک جور. ملّت فلسطین، امروز زیر فشار شدید روزانه است؛ می خواهند مسئله ی فلسطین را از اذهان دور کنند و به فراموشی بسپارند.

  

محتوای خبر «اگر مسلمانها متّحد باشند، وضع فلسطین آن چنان که امروز مشاهده می کنیم نخواهد بود» را در سایت «خبرگزاری میزان» ببینید