تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
افراد مبتلا به سادیسم در برخی از موارد رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه نیز از خود بروز می دهند و از آزار رساندن به دیگران خوشحال می شوند و به دلیل اینکه سطح عاطفه آنها بسیار پایین است از آزار رساندن به دیگران لذت می برند. 398523_246.jpg
شفا آنلاین>اجتماعی>روانشناسی>یک روانشناس ویژگی های افراد مبتلا به سادیسم را تشریح کرد و گفت: بیماران دچار اختلال دیگرآزاری جهت درمان باید به مشاور، روان کاو و روانپزشک متبحر مراجعه کنند تا تحت درمان قرار گیرند و اقدامات لازم جهت تغییر رفتار آنها که امر ساده ای نیست، انجام شود.

به گزارش شفا آنلاین:حسین بهلولی درباره اختلال سادیسم <Sadism disorder>در برخی از افراد اظهار کرد: سادیسم عبارت است از تمایل داشتن به آزار دادن دیگران به صورت جسمی، روانی و جنسی به صورتی که این آزار رساندن سبب لذت و آرامش فرد آزاررسان می شود.

وی با بیان اینکه این افراد از تحقیر، تمسخر، آزار روحی، جسمی و جنسی افراد به ویژه در حضور دیگران لذت می برند، افزود: در مقابل این گروه افراد دیگری وجود دارند که از آنها به عنوان مازوخیسم یاد می شود که دوست دارند آسیب ببینند. اما افراد مبتلا به سادیسم در برخی از موارد رفتارهای پرخاشگرانه یا جنایتکارانه نیز از خود بروز می دهند و از آزار رساندن به دیگران خوشحال می شوند و به دلیل اینکه سطح عاطفه آنها بسیار پایین است از آزار رساندن به دیگران لذت می برند.

این روانشناس عنوان کرد: افرادی که دیگران را اذیت می کنند و به عبارتی از تحقیر و آزار روحی دیگران لذت می برند دارای سادیسم احساسی هستند چراکه آنها از تخریب شخصیت دیگران ارضا می شوند. همچنین این افراد بسیار خودشیفته هستند و خود را برتر و بهتر از دیگران می پندارند و گمان می کنند دیگران بی عرضه و مستحق مسخره شدن هستند.

بهلولی ادامه داد: نوع دیگری از سادیسم به نام سادیسم ذهنی وجود دارد که فرد اقدام به آزار رساندن دیگران نمی کنند اما در ذهن خود صحنه های سادیسمی را تجسم می کند.همچنین نوع دیگر سادیسم بدنی است که شخص به آزار دیگران از ضرب و جرح ساده تا قتل و سوزاندن افراد مورد نظر خود پیش می رود بنابراین این افراد بلافاصله پس از تشخیص توسط متخصصین باید تحت مراقبت ویژه و درمان قرار گیرند.

وی اضافه کرد: برخی از این افراد بلافاصله توسط اطرافیان خود با توجه به نشانه هایی که در آنها وجود دارد تشخیص داده می شوند اما جهت درمان باید به مشاور، روان کاو و روانپزشک متبحر مراجعه کنند تا تحت درمان قرار گیرند و اقدامات لازم جهت تغییر رفتار آنها که امر ساده ای نیست بپردازند.طبنا

   #قتل

محتوای خبر «ویژگی های مهم افراد سادیسمی» را در سایت «شفاآنلاین» ببینید