تاریخ دریافت خبر:

از شما دعوت می کنیم به پادکست شماره پنج رادیوهنرگردی گوش فرا دهید:
گوینده و سازنده: نیماد آذرگان
تهیه کننده: مجموعه هنرگردی

https://honargardi.com/wp-content/uploads/2017/12/Radio-Honargardi-Part-5.mp3