تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مرد جوان و عموی همسرش که به اتهام قتل مرد خیانتکار در بازداشت به سر می برند برای دومین بار در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و به مرگ محکوم شدند.
دوازدهم مردادماه سال 90، مردی مأموران پلیس شهریار را از کشف جسدی داخل یک خودروی پراید در محله اصیل آباد باخبر کرد.
به گزارش نامه نیوز با حضور مأموران پلیس درمحل، جسد مردی که دست و پای او با طناب بسته شده بود کشف شد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی و تشخیص هویت، مشخص شد جسد متعلق به صاحب رستورانی به نام حمید 30 ساله است که بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردنش کشته شده است. به این ترتیب پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل شد و کارآگاهان در اولین گام از تحقیقات، با بررسی فهرست مکالمات مقتول به رابطه پنهانی او با زن 36 ساله ای به نام سمیرا پی بردند. بنابراین زن جوان تحت تعقیب مأموران قرار گرفت و دو سال بعد شناسایی و بازداشت شد. او در بازجویی ها گفت: « شوهرم وقتی به رابطه من و حمید پی برد، ما را تحویل پلیس داد، اما هر دو تبرئه و آزاد شدیم، اما شوهرم دست بردار نبود و در این باره با عمویم صحبت کرد. مدتی گذشت و با اصرار آنها در باغ عمویم با مقتول قرار ملاقات گذاشتم. حمید قبول کرد و به باغ آمد. آنجا بود که آنها، او را با دستمالی خفه کردند و سپس جسدش را در صندوق عقب خودرو گذاشتند و در بیابان های اطراف شهریار رها کردند. »
با این توضیحات شوهر زن جوان - سلمان37 ساله - و عموی سمیرا - قربان 49 ساله – بازداشت شدند. متهمان با اقرار به جرمشان روانه زندان شدند و پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. هر دو متهم در آن جلسه بنا به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شدند و سمیرا به 15 سال حبس محکوم شد. حکم صادره به دیوان عالی کشور فرستاده شد. رأی دادگاه در مورد سمیرا از سوی قضات شعبه 16 دیوان تأیید شد، اما حکم قصاص دو متهم نقض و برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده شد. به این ترتیب پرونده روی میز هیئت قضایی شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت، اما با اظهارات تازه از سوی زن جوان که گفته بود، برادر شوهرش نیز در قتل نقش داشته است، به دادسرا ارجاع داده شد. به این ترتیب مأموران با احضار مرد جوان و بازجویی از او از آنجایی که مدرکی علیه وی به دست نیاوردند او را تبرئه کردند. سپس سمیرا در این خصوص گفت: «بعد از حکم قصاص، عمویم مرا تهدید به مرگ کرده بود، به همین دلیل مجبور شدم پای برادر شوهرم را به این پرونده باز کنم. چون هیچ سرپناهی نداشتم و مجبور شدم دروغ بگویم. »
پس از بررسی دوباره پرونده، متهمان بار دیگر در همان شعبه به ریاست قاضی قربان زاده پای میز محاکمه قرار گرفتند و سلمان با انکار جرمش گفت: «روز حادثه قربان مرا به باغ دعوت کرد. وقتی به آنجا رسیدم او حمید را بعد از شکنجه خفه کرده بود و جسدش را در خودروی مقتول گذاشته بود. او از من برای حمل جسد کمک خواست که قبول کردم و با هم جسد را در خیابانی رها کردیم و به باغ برگشتیم. »
در ادامه قربان نیز با انکار جرمش گفت: «سلمان دروغ می گوید. آن روز سلمان و برادرزاده ام به باغ آمده بودند تا اختلافاتشان را حل کنند. وقتی به باغ رفتم، تلاش کردم تا آنها را آشتی دهم، اما خواستند تا مقتول به باغ بیاید. سپس خواستند تنها باشند که قبول کردم، اما وقتی برگشتم سمیرا گفت سلمان همراه برادرش مقتول را خفه کرده است. آنها خواستند قتل را گردن بگیرم و وعده دادند رضایت اولیای دم را خواهند گرفت. حالا می گویم در قتل نقشی نداشته ام. » سپس سمیرا با قبول اتهامش بار دیگر اقرار کرد هر دو متهم در قتل حمید نقش داشته اند و روز حادثه هر دو در باغ بودند. در پایان هیئت قضایی بعد از شور سلمان و قربان را با توجه به مدارک در پرونده به قصاص محکوم کرد.
منبع : رکنا

   #استان تهران #پزشکی قانونی #خودرو #دادسرا