تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 431

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان گفت: بیمارستان امیرالمومنین اهواز(ع) در بین 64 بیمارستان در سطح استان خوزستان، موفق به کسب رتبه اول اعتباربخشی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر صادق جلیلی اظهار داشت: با توجه به برگزاری دور سوم برنامه اعتبار بخشی ملی در سطح بیمارستان های کشور، بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز با کسب ۷۷/۸۹ امتیاز در رعایت استاندارد و کسب ۸۶/۳۸ امتیاز در مراقبت های اورژانس، توانست رتبه اول را در بین تمامی بیمارستان های استان خوزستان به دست آورد.
وی افزود: کسب این موفقیت بزرگ و انتخاب بیمارستان امیرالمومنین اهواز به عنوان بیمارستان نمونه و برتر استان، بیانگر رعایت استانداردها و موید اهتمام سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و بیماران است.
مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان گفت: برای ارائه خدمات مطلوب و درخور شان مردم، با تمام وجود تلاش می کنیم و خدمت به مردم را افتخاری بزرگ برای خود می دانیم.   #خوزستان #تامین اجتماعی #اهواز #سازمان تامین اجتماعی #استاندارد

محتوای خبر «بیمارستان امیرالمومنین اهواز موفق به کسب رتبه اول اعتباربخشی شد» را در سایت «جوان ایرانی» ببینید