تاریخ دریافت خبر:
اختتامیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

اختتامیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
تصاویر اختتامیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.