تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 430
به گزارش رسانه زرد و معاند آمدنیوز پخش شده که تعجب من را برانگیخته است.

وی افزود: ما «آخرین خون ۳» را حدود یک سال پیش ساختیم و در آن از وضعیت غذاهای دانشجویی و پول های زیادی که از دانشجویان دریافت می شود، به صورت طنز انتقاد کردیم که این انتقاد در راستای اصلاح بود، اما حالا این رسانه ضدانقلاب در جهت اهداف خود از آن سواستفاده کرده است.

این انیماتور تاکید کرد: وقتی رسانه ای در نظر دارد از محصولی استفاده کند باید از صاحبان آن اجازه بگیرد اما در حالی که این شبکه این کار را نکرده است.

صفی یاری اظهار کرد: این کانال تلگرامی معاند با پخش این قسمت در پی این بود که بگوید اوضاع دانشگاه های ایران خراب است در حالی که قصد ما تنها بیان ایرادات به صورت طنز برای برطرف شدن آن بود.

وی عنوان کرد: تاکنون ۵۰۰ قسمت از «پندانه» پخش شده که ۴۰۰ قسمت از آن نقد اجتماعی به صورت طنز برای بهبود شرایط بوده است بنابراین از بهره برداری جانبدارانه و سواستفاده از این انیمیشن متعجب شدم.

وی در پایان بیان کرد: ما احتیاجی به معروف شدن از سوی چنین رسانه های زرد و معاند نداریم. این را هم باید بگویم که این کانال هنگام پخش این قسمت نام صاحبان آثار را از آن کات کرده و حق معنوی آن را رعایت نکرده بود که باز هم نشان از رفتار غیرحرفه ای آنها است.

   #تلگرامی

محتوای خبر «سواستفاده کانال ضدانقلاب از انیمیشن ایرانی» را در سایت «افکارنيوز» ببینید