تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دری اصفهانی

درحالی که قوه قضائیه با اسناد نهادهای اطلاعاتی حکم جاسوسی دری اصفهانی را تایید کرده است، به ادعای کریمی قدوسی ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی صلاحیت وی را تایید کرده است.

سرویس سیاست مشرق - جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره جزییات حضور چندی قبل محمد جواد ظریف (به تاریخ ۹ آبان ماه)، در این کمیسیون برای پاسخگویی به نقش دری اصفهانی در مذاکرات هسته ای بیان داشت که ظریف قبول کرده که دری اصفهانی در تیم هسته ای بوده است. این درحالی است که پیش از این بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه بیان کرده بود که دری اصفهانی در تیم هسته ای نبوده و عضویت وی را نفی کرده بود.

کریمی قدوسی درباره صحبت هایی که وزیر خارجه کشورمان درباره دری اصفهانی و چند فرد دیگری که در تیم مذاکره کننده بودند در کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز داشت، گفت:

«ظریف با این نگاه که این افراد انسان های صالحی بودند و هیچ مشکلی نداشته و کاملا مورد تأئید ما بوده و هستند که البته بنده از پاسخ های وی قانع نشده و سوال را برای رسیدگی به صحن علنی ارائه کردم، لذا بحث دری اصفهانی و سه نفر دیگر در صحن مورد پرسش قرار داده تا ملت ایران توضیحات وزیر امور خارجه کشور را بشنوند.»

با این ادعا وزیر خارجه کشورمان دری اصفهانی را فردی صالح نامیده که هیچ مشلکی نداشته و کاملا مورد تایید دستگاه دیپلماسی بوده و هست.

با این شرایط چند سئوال اساسی از وزیر خارجه مطرح می شود:

۱- کریمی قدوسی مطرح می کند که « بنده در گفتگویی با شخص ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، وی از دری اصفهانی بسیار تعریف کرد و معتقد بود وی جاسوس نیست، اما زمانی که سیستم قضایی و اطلاعاتی اسناد جاسوسی دری اصفهانی و اعترافات وی را به سیف ارائه کرده بودند، جاسوسی این شخص را می پذیرد.» اما چرا وزیر خارجه کشورمان با این حال که می داند سیستم قضایی به استناد مدارک دستگاه اطلاعاتی، جاسوسی دری اصفهانی را تایید کرده است، نسبت به این موضوع عقیده دیگری دارد؟ ظریف یک قاضی است یا اینکه عضو نهادهای امنیتی است که اینگونه نسبت به تایید یک جاسوس هسته ای اقدام می کند؟

۲- جاسوس هسته ای با کمک نهادهای اطلاعاتی شناسایی و مدارک لازم به قوه قضائیه برای محکومیت وی ارائه شده است، با این اوصاف، بر اساس ادعای قدوسی وزیر خارجه چه ادله و اسنادی دارد که این موضوعات را نهی می کند و فرد جاسوسی که حکم جاسوسی آن تایید شده را فردی مورد تایید می خواند؟

۳- وزیر خارجه کشورمان در سال های گذشته نیز در خصوص مسائل نظامی ورود پیدا کرد و بیان داشت که « امریکا می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی کشورمان را از کار بیندازد!» چرا محمد جواد ظریف با اینکه سررشته ای از مسائل نظامی و خصوصا امنیتی ندارد به این موارد ورود پیدا می کند؟

   #کمیسیون امنیت ملی #محمد جواد ظریف #قوه قضائیه #سیاست خارجی #امنیت ملی

محتوای خبر «وقتی وزیر امور خارجه به جای نهاد امنیتی و دستگاه قضایی نظر می دهد» را در سایت «مشرق نیوز» ببینید