تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 314
داعش: روز کریسمس را به روز جهنم تبدیل می کنیمگروه تروریستی داعش، اروپا را تهدید کرد پایگاه خبری ریشه:

گروه تروریستی داعش تهدید کرد روز کریسمس را به روز جهنم تبدیل می کنیم.

داعش: روز کریسمس را به روز جهنم تبدیل می کنیم

   #کریسمس #داعش