تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

   #زلزله

محتوای خبر «اهواز- ساخت کانکس برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه» را در سایت «ایرنا» ببینید