تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 241
به دلیل کمبود نان، مردم پس از تجمع در میدان بهارستان نمایندگان مجلس را مؤاخذه کردند و سپس تظاهرات خشونت آمیزی در خیابانهای اطراف مجلس به راه انداختند؛ به مغازه ها حمله کردند و خانه قوام نخست وزیر را به آتش کشیدند و عده ای کشته و روزنامه ها نیز توقیف شدند.


   #نمایندگان مجلس

محتوای خبر «بلوای نان در تهران» را در سایت «مرکز اسناد انقلاب» ببینید