تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 257
دنیای تصویر آنلاین: قوانین خاص اتحادیه نویسندگان آمریکا باعث شد فیلم های مهمی چون «تاریک ترین ساعت» و «سه بیلبرد بیرون ابینگ میزوری» از رقابت برای کسب جایزه این بنیاد باز بمانند.

بی اعتنایی اتحادیه نویسندگان به «چرچیل»

  

محتوای خبر «بی اعتنایی اتحادیه نویسندگان به «چرچیل»» را در سایت «برترین ها» ببینید