تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 254
دنیای تصویر آنلاین: قوانین خاص اتحادیه نویسندگان آمریکا باعث شد فیلم های مهمی چون «تاریک ترین ساعت» و «سه بیلبرد بیرون ابینگ میزوری» از رقابت برای کسب جایزه این بنیاد باز بمانند.

بی اعتنایی اتحادیه نویسندگان به «چرچیل»