تاریخ دریافت خبر:
اقدام فوری در زمان غش وضعف کودک

اقدام فوری برای زمانی که فرزندتان احساس ضعف می کند این است که او را بخوابانید و پاهایش را با چند بالش بالا بیاورید تا خون بهتر به مغز برسد

به گزارش مغز برسد.

اگر کودک لباس تنگ پوشیده آن را باز کنید یا در آورید و کودک را در معرض هوای تازه قرار دهید.

فرزندتان را آرام کنید و به او اطمینان ببخشید.

حالت ضعف ممکن است در اثر پایین بودن قند خون باشد بنابراین یک نوشیدنی شیرین یا غذای سبک ممکن است مفید واقع شود. اگر فرزندتان کاملا هوشیار نیست از دادن غذا یا نوشیدنی خودداری کنید.

اگر کودک هوشیاری خود را از دست داد با استفاده از روش های احیا از او مراقبت کنید.