تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 381
به گزارش مسکن مهر است به طوری که باید مشخص شود که عوامل فنی و پروانه ساخت آن از چه طریقی صادر شده است.

رییس نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: در این زلزله ساختمان های قدیمی هم که تاب مقاوت در برابر زلزله نداشتند نیز آسیب دیده و به نظر می رسد که نظام مهندسی باید پاسخگوی واحدهای نوساز باشد.

   #زلزله #نظام مهندسی #پروانه ساخت #مسکن مهر

محتوای خبر «تخریب واحد های نوساز در زلزله جای سوال دارد؟» را در سایت «افکارنيوز» ببینید