تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 295

وحید یامین پور، با اشاره به قتل علی عبدالله صالح روی آنتن زنده تلویزیون گفت: حسودی مان می شود که چرا نتوانستیم سیاستمداران خائن ایرانی را اینچنین مجازات کنیم.

61261

   #جنجالی #تلویزیون