تاریخ دریافت خبر: بازدید: 288

وحید یامین پور، با اشاره به قتل علی عبدالله صالح روی آنتن زنده تلویزیون گفت: حسودی مان می شود که چرا نتوانستیم سیاستمداران خائن ایرانی را اینچنین مجازات کنیم.

61261

   #جنجالی #تلویزیون