تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 465

شاگرد مغازه پتوفروشی پس از درگیری لفظی پشت تلفن با مرد جوان وقتی وی پای در مغازه گذاشت در برابر دیدگان صاحب مغازه دست به قتل مشتری مغازه زد و گریخت.

به گزارش تهران نیوز ، ساعت ۱۷ روز یک شنبه، ۱۲ آذرماه مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار، قاضی مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل Murder را از ماجرای قتل با خبر کردند. آنها گفتند: مرد جوانی در جریان درگیری در یک مغازه پتوفروشی در بازار Store سیداسماعیل دوم مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان سینا به علت شدت جراحت جانش را از دست داده است. بعد از آن بود که بازپرس به همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی بیمارستان حاضر شد. در اولین گام جسد به دستور بازپرس برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
کارآگاهان پلیس به دستور بازپرس صاحب مغازه ای که حادثه Incident در آن جا رقم خورده بود را بازداشت کردند. مرد ۳۰ ساله روز گذشته به دادسرای امور جنایی منتقل شد و مقابل بازپرس حادثه را شرح داد. او گفت: من صاحب یک مغازه پتو فروشی در خیابان مصطفی خمینی، بازار سیداسماعیل هستم. ساعت ۱۳:۳۰ روز یک شنبه در حالی که شاگردم سعید داخل مغازه بود برای انجام کاری محل کارم را ترک کردم. یک ساعت بعد وقتی به محل کارم برگشتم سعید به من خبر داد که مقتول با مغازه تماس گرفته و فحاشی کرده است.
مقتول یکی از مشتریان من بود و با هم اختلاف حساب داشتیم. او در نبود من تماس گرفته و با سعید مشاجره و بعد فحاشی کرده بود. سعید به من گفت که جواب فحاشی های او را داده هر چند که من گفتم نباید به او فحاشی می کرد. مرد پتو فروش ادامه داد: به خاطر اینکه هنوز نهار نخورده بودم یکی از کارگرانم را به دنبال خرید غذا فرستادم. او خیلی زود از مغازه بیرون رفت و با تهیه غذا برگشت. در حال صرف غذا بودم که ناگهان مقتول وارد شد. وقتی چشمش به سعید افتاد با او درگیر شد. وقتی دعوای آنها بالا گرفت برخاستم و با کمک یکی از همسایه ها تلاش کردیم تا آنها را از هم جدا کنیم.
درهمان حال سعید چاقویی از جیبش بیرون آورد و ضربه ای به مقتول زد. در همان لحظه مقتول روی زمین افتاد. از سعید خواستم تا با اورژانس تماس بگیرد تا او را به بیمارستان برسانیم. سعید هم با اورژانس تماس گرفت و بعد از ترسش از محل فرار Escape کرد. وقتی به بیمارستان رسیدیم و پزشکان او را معاینه کردند، گفتند که به علت شدت جراحت جانش را از دست داده است. بعد از دفاعیات مرد پتو فروش کارآگاهان پلیس به دستور بازپرس راهی محل کار او شده و تصاویر دوربین های مداربسته را بررسی کردند. براساس تصاویر به دست آمده صاحب مغازه در جریان حادثه نقش نداشت و به خاطر همین به دستور قاضی آزاد شد. تحقیقات پلیس برای بازداشت متهم در جریان است

منبع:رکنا

انتهای متن/*

ا/۴۴۴

   #قتل #پزشکی قانونی

محتوای خبر «قتل در بازار سید اسماعیل تهران» را در سایت «تهران نیوز» ببینید