نازنین کریمی با سریال دختران حوا شناخته شد. خوش رزم در سریال هایی مثل یک مشت پر عقاب و زمین انسان ها بازی کرده است.

تیپ عجیب دو بازیگری که شبیه به هم است! +عکس