خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «علم و دانش» - صفحه 1 RSS

دانش > فناوری‌ - تورنتو> یک دکوراتور کانادایی برای حکاکی روی چوب از ولتاژ قوی برق استفاده می‌کند. وی با نزدیک کردن مولد برق ولتاژ قوی به چوب صاعقه هایی ایجاد می کند که سطح چوب را می سوزاند. این سطوح اغلب به شکل شاخه های درخت سوخ