خرید کتاب سکه طلا

گروه خودرو RSS

آیا دولت از صنعت خودرو حمایت می کند؟ این پرسش چالش برانگیز در حالی مطرح است که دست اندرکاران صنعت خودرو اعتقادی به حمایت های دولتی از این صنعت ندارند، اما در عوض بسیاری از کارشناسان به واسطه قوانین جاری و همچنین انحصار بازار خودرو معتقد به حمایت صد درص