جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «کتاب» - صفحه 1 RSS

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب: به گزارش جوان ایرانی، رمان «زندگی و زمانه مایکل ک» نوشته جی.ام. کوتسیا با ترجمه مینو مشیری به تازگی توسط نشر نو به چاپ سوم رسیده است. جوایز بوکر و فمینا از جمله جوایزی هستند که این کتاب در کنار جای