خرید کتاب سکه طلا

گروه بورس RSS

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: امسال 9 هزار میلیارد ریال اعتبار به مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان رضوی تخصیص یافته است که نسبت به سال گذشته 2 هزار میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر