کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه استخدام RSS

یک نشریه اقتصادی در راستای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلیشرایطخبرنگاربا تجربه کاری و توانایی نویسندگی، گزارش نویسی، و مصاحبه در حوزه های اقتصادی و اجتماعیبیمه: بعد از دوره آزمایشی سه ماهه(با حقوق)ساعت کار: از