جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «سلامت و پزشکی» - صفحه 1 RSS

شفقنا-کاربران برنامه به اشتراک گذاری عکس اینستاگرام از این پس می توانند از خدمات جدیدی مانند سیستم تایید هویت دومرحله ای و سانسور عکس های آزاردهنده و دارای محتوای نامناسب بهره مند شوند.به گزارش تابناک، اینستاگرام از این پس عکس هایی را که به هر علت نامناسب