خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «سلامت و پزشکی» - صفحه 1 RSS

زندگی > مهارت‌ها - همشهری دو - محسن امین: برای یک جلسه کاری دعوت شده بودیم. به همکاران گفتم یکی از شگردهای شرکت‌های مشاوره‌ای این است که به مشتری‌های‌شان القا کنند که اوضاع خوب نیست تا نارضایتی را تشدید کنند. با این هدف که بتوا