خرید کتاب سکه طلا

گروه سلامت و پزشکی RSS

سرویس سلامت و پزشکی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین: زخم معده یکی از خطرناک ترین بیماری های معده است. عامل ایجاد کننده زخم معده نوعی باکتری است که با چسبدن به دیواره معده موجب ضعیف شدن و التهاب دیواره معده شود. برخی پزشکان معتقدند روزه گرفتن یکی از عو