کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه گوناگون RSS

این مرد با پریدن از یک پل به داخل رودخانه قصد خودکشی داشت که این اتفاق افتاد.به گزارش سرویس گوناگون جام نیوز، تصاویری که به تازگی منتشر شده است خوش شانسی یک مرد جوان را هنگام خودکشی در منطقه " شان دونگ شان " چین نشان می د