کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه گوناگون RSS

یکی از شاخص‌های کارگزار نظام اسلامی راستگویی و اولین ویژگی که برای رئیس‌جمهور آینده باید مد نظر قرار بدهیم، صداقت با مردم است. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، 1- یکی از شاخص های کارگزار نظام اسلامی راستگویی و اولین ویژگی که برای رئیس جمهور آینده