کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «بین الملل» - صفحه 1 RSS

به گزارش ایرنا، در این مسابقات تیم های نظامیان در رشته های مختلف از بیش از 25 کشور جهان شرکت می کنند. روابط عمومی رقابت های بین المللی نظامیان روسیه به خبرنگاران گفت: تاکنون تیم ها