خرید کتاب سکه طلا

گروه فناوری و ارتباطات RSS

نماینده مردم خمینی شهر گفت: آقای ولایتی با دستورات اخیرشان، سعی کردن ساختار دانشگاه آزاد را بهبود ببخشند. سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در گفت وگو با خبرن