جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «فناوری و ارتباطات» - صفحه 1 RSS

مایکروسافت در حال اتمام کار بر روی بروزرسانی سازندگان ویندوز 10 است و به احتمال فراوان بیلد 15063 که هفته گذشته برای حلقه فست منتشر شد، به عنوان نسخه RTM برای سایر کاربران منتشر شود.امروز مایکروسافت بیلد فوق را برای اینسایدرهای حلقه اسلو نیز منتشر کرد و ا