خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «فناوری و ارتباطات» - صفحه 1 RSS

عکاسی در شب به مراتب سخت‌تر از عکاسی در نور روز است. عدم وجود نور کافی باعث اعمال تنظیمات بیشتر در هنگام عکس‌برداری می‌شود و کار عکاس را برای گرفتن یک عکس خوب سخت‌تر می‌کند. عکس‌برداری در شب، موقعیت‌های مختلفی را شامل می‌