صعده یمن - خاکسپاری کودکانی که در حمله هوایی عربستان سعودی کشته شدند/ در این حمله اتوبوس مدرسه مورد هدف قرار گرفت ۵۵آنلاین :