مهدی خلجی و عباس فخرزارع در گروه B دسته ۶۹ کیلوگرم وزنه زدند که در گروه خود به ترتیب اول و سوم شدند اما با برگزاری رقابت گروه A از رسیدن به مدال بازماندند. در