این هفته در جدول پرفروش های باکس آفیس شاهد هستیم که هر سه فیلم اول این جدول، هفته ی اول اکران خود را پشت سر گذاشته اند. در ادامه با لیست باکس آفیس این هفته با