بازی Beyond Good and Evil 2 در حدود یک دهه است که در دست توسعه قرار دارد و به نظر می رسد که تا پیش از نسخه ی ارائه شده در جریان E3 2018، حداقل یک بار مجددا پرو