به زودی تجربه بازی محبوب Burnout Paradise به صورت قابل حمل به تازگی خبر خوشحال کننده ای برای هواداران و دنبال کنندگان Burnout Paradise منتشر شد که حاوی مطالبی م