موسس استودیو: همیشه تمام تلاشمان برای ارائه بهترین تجربه ی ممکن به کار می گیریم مارسین ایوینسکی، موسس استودیو لهستانی سی دی پراجکت رد، در مصاحبه ی اخیر خود به ص