دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم با رهبر معظم انقلاب امسال هم طبق رسم دیرینه انجام شد و حسینیه امام خمینی(ره) میعاد گاه عاشقانی بود که برای دیدار