در ادامه، مجموعه ای از خیره کننده ترین و بهترین تصاویر از حرکات نمایشی ورزشکاران ردبول که طی 12 ماه اخیر در ورزش های مختلف انجام شد را با یکدیگر تماشا خواهیم ک