اگر تابه حال به شهر سنت پترزبورگ و کشور روسیه سفر کرده اید، به احتمال زیاد به کاخ عظیم و زیبای کاترین سر زده اید، اما اگر قصد سفر دارید، پیشنهاد می شود که از ا