به تعدادی مزدی تمیز دوز جهت تریکوی زنانه در تهران نیازمندیم.داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. ۰۲۱۵۵۰۰۴۶۱۲