به گزارش«کمال مهر»، یک فعال رسانه ای در توییتر تصویری از آقازاده معاون رئیس جمهور آمریکا و آقازاده معاون رئیس جمهور ایران را به اشتراک گذاشت به گزارش«کمال مهر»