رسانه کلیک – قابلیت پیچیده اسپاتیفای تحت عنوان پلی لیست های Wrapped قرار است عادت کاربران را هنگام گوش دادن به موسیقی تغییر دهد. قابلیت پیچیده اسپاتیفای